La Conscience Sportive Libanaise

Olympic Hymn

أنشد من الوجدان               صوتاً مدى الأزمان
نحن رياضيون
نحن أولمبيون
شعارنا لبنان
والأرض والإنسان
ننشئ الأجيال               نتوج الأبطال
طموحنا الوصول               دوماً إلى الكمال
نحن رياضيون
نحن أولمبيون
شعارنا لبنان
والأرض والإنسان